WAŻNE NUMERY

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 295 67 00
wydziały i biura UM

Komenda Miejska Policji
Al. Piłsudskiego 11
tel. +48 32 639 42 00
tel. alarmowy 997
www.dabrowa.slaska.policja.gov.pl

Pogotowie Ratunkowe
ul. Łącząca 24
bezpłatny tel. alarmowy 999, 112
tel. +48 32 63 98 999

Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Graniczna 21
tel. +48 32 262 44 10 – służba całodobowa
e-mail: osrodek_dysp@idabrowa.pl

Straż Miejska
ul. Graniczna 21
tel. +48 32 264 91 28
bezpłatny tel. alarmowy 986

www.smdg.pl

Pogotowie Energetyczne
tel. +48 32 262 49 93
www.enion.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
tel. +48 32 262 22 10
Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
994 – całodobowy numer bezpłatny
www.pwik-dabrowa.pl

Urząd Skarbowy
ul. Krasińskiego 33a
tel. +48 32 295 90 00, +48 32 295 90 01
www.isnet.katowice.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Piłsudskiego 2,
tel: +48 32 262 40 40
www.mops.com.pl

Sąd Rejonowy
ul. Graniczna 23
tel. +48 32 295 94 00