POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

 
  • Pomoc osobom starszym, potrzebującym i niepełnosprawnym,
  • Wspieranie ośrodków działających na rzecz osób potrzebujących, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
  • Podjęcie współpracy m.in. z Fundacją Godne Życie w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszeniem Wygrajmy Razem, Powiatową Społeczną Radą ds. Niepełnosprawnych oraz Dąbrowskim Stowarzyszeniem Rodzin w Kryzysie.