Nasze sprawy

Inwestycje i infrastruktura:
 • Wspieranie inicjatywy odbudowy wiaduktu w Ujejscu. Akcja przeciw wyburzeniu,
 • Remont schodów w Szkole Podstawowej nr 35 w Trzebiesławicach,
 • Prace remontowe VIII-wiecznej kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki w Trzebiesławicach,
 • Budowa sygnalizacji świetlnej przy DK 1 w Ujejscu,
 • Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 25 w Ujejscu,
 • Odbudowa parkingu przy Dąbrowskim Stowarzyszeniu Rodzin w Kryzysie w Gołonogu,
 • Modernizacja elewacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiesławicach,
 • Prace remontowe na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujejscu. Remont sali, korytarzy i szatni oraz odświeżenie garaży. 
  Polityka społeczna i ochrona zdrowia:
 • Pomoc osobom starszym, potrzebującym i niepełnosprawnym,
 • Wspieranie ośrodków działających na rzecz osób potrzebujących, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
 • Podjęcie współpracy m.in. z Fundacją Godne Życie w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszeniem Wygrajmy Razem, Powiatową Społeczną Radą ds. Niepełnosprawnych oraz Dąbrowskim Stowarzyszeniem Rodzin w Kryzysie.
  Kultura: 
 • Organizacja i promocja imprez o charakterze lokalnym,
 • Współorganizacja ze społecznością lokalną święta dzielnicy „645 lat Ujejsca”,
 • Kultywowanie tradycji lokalnych. Organizowanie imprez okolicznościowych oraz pikników integrujących społeczność,
 • Wspieranie inicjatyw Rad Osiedli w Dąbrowie Górniczej, świetlic środowiskowych i zespołów wokalnych.