KULTURA

 
  • Organizacja i promocja imprez o charakterze lokalnym,
  • Współorganizacja ze społecznością lokalną święta dzielnicy „645 lat Ujejsca”,
  • Kultywowanie tradycji lokalnych. Organizowanie imprez okolicznościowych oraz pikników integrujących społeczność,
  • Wspieranie inicjatyw Rad Osiedli w Dąbrowie Górniczej, świetlic środowiskowych i zespołów wokalnych.