INWESTYCJE I INFRASTRUKTURA

 
  • Wspieranie inicjatywy odbudowy wiaduktu w Ujejscu. Akcja przeciw wyburzeniu,
  • Remont schodów w Szkole Podstawowej nr 35 w Trzebiesławicach,
  • Prace remontowe VIII-wiecznej kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki w Trzebiesławicach,
  • Budowa sygnalizacji świetlnej przy DK 1 w Ujejscu,
  • Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 25 w Ujejscu,
  • Odbudowa parkingu przy Dąbrowskim Stowarzyszeniu Rodzin w Kryzysie w Gołonogu,
  • Modernizacja elewacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiesławicach,
  • Prace remontowe na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujejscu. Remont sali, korytarzy i szatni oraz odświeżenie garaży.