INTERPELACJE 2017-2018

 1. Interpelacja nr 1572 w sprawie wiaduktu w Ujejscu nad DK1
 2. Interpelacja nr 1573 w sprawie Orkiestry Dętej OSP Ujejsce
 3. Interpelacja nr 1603 w sprawie edukacji w klasach łączonych
 4. Interpelacja nr 1623 w sprawie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Zachodniej
 5. Interpelacja nr 1624 w sprawie ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzebiesławicach

 1. Interpelacja nr 1625 w sprawie remizy OSP Ujejsce oraz OSP Trzebiesławice
 2. Interpelacja nr 1721 w sprawie dzielnicowych Komisariatu w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowice
 3. Interpelacja nr 1722 w sprawie skrzyżowania ul. Gruszeckiego
 4. Interpelacja nr 1723 w sprawie ul. Mieszka I, Ogrodników, Gruszeckiego, Dymniki, Podbagienko
 5. Interpelacja nr 1811 w sprawie strojów artystycznych dla mażoretek

 1. Interpelacja nr 1813 w sprawie jakości wykonywania prac w jezdni
 2. Interpelacja nr 1817 w sprawie koszenia terenu parkowego przy remizie OSP Ujejsce
 3. Interpelacja nr 1818 w sprawie przenośnych toalet
 4. Interpelacja nr 1819 w sprawie planów uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ujejsce
 5. Interpelacja nr 1820 w sprawie zmiany nazwy „40 lecia PRL” w dzielnicy Ujejsce

 1. Interpelacja nr 1821 w sprawie kochbunkrów oraz linii b-II- na terenie dzielnicy Ujejsce
 2. Interpelacja nr 1822 w sprawie posprzątania terenu parkowego przy stadionie sportowym w Ujejscu
 3. Interpelacja nr 1823 w sprawie planów przebudowy DK1 przez GDDKiA
 4. Interpelacja nr 1991 w sprawie zabytkowej kapliczki w Trzebiesławicach
 5. Interpelacja nr 2000 w sprawie znaku B1 ul. Kryniczna w dzielnicy Ujejsce

 1. Interpelacja nr 2001 w sprawie terenu przy strefie ruchu w dzielnicy Ujejsce
 2. Interpelacja nr 2002 w sprawie uruchomienia linii komunikacji miejskiej w kierunku Siewierza
 3. Interpelacja nr 2004 w sprawie utrzymania zieleni w dzielnicy Ujejsce i toalet przenośnych
 4. Interpelacja nr 2016 w sprawie zacieków na ścianie w remizie OSP Ujejsce
 5. Interpelacja nr 2064 w sprawie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Ujejscu

 1. Interpelacja nr 2065 w sprawie tabliczki informacyjnej z nazwą przy ul. Ujejskiej
 2. Interpelacja nr 2067 w sprawie drzewa przy ul. Kwiatowej w dzielnicy Ujejsce
 3. Interpelacja nr 2069 w sprawie brakujących odcinków chodnika przy ul. Broniewskiego w dzielnicy Ujejsce
 4. Interpelacja nr 2070 w sprawie chodnika przy ul. Ujejskiej
 5. Interpelacja nr 2093 w sprawie ul. Zachodniej w dzielnicy Trzebiesławice

 1. Interpelacja nr 2095 w sprawie ul. Karsowskiej oraz Złotej
 2. Interpelacja nr 2098 w sprawie procedur nadania imienia placu przy OSP Ujejsce
 3. Interpelacja nr 2099 w sprawie natężenia hałasu przy trasie DK1
 4. Interpelacja nr 2100 w sprawie problemu rowów melioracyjnych
 5. Interpelacja nr 2101 w sprawie nachylenia dróg w dzielnicy Ujejsce

 1. Interpelacja nr 2102 w sprawie odpowiedzi z GDDKiA dot. ronda
 2. Interpelacja nr 2103 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych przez promocje miasta na rzecz OSP i KGW
 3. Interpelacja nr 2104 w sprawie zakupu kosiarki do trawy dla Przedszkola nr 12
 4. Interpelacja nr 2105 w sprawie zakupu farny na meble w Przedszkolu nr 12
 5. Interpelacja nr 2106 w sprawie zakupu krzesła w Przedszkolu nr 12

 1. Interpelacja nr 2133 w sprawie ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 35 w Trzebiesławicach
 2. Interpelacja nr 2134 w sprawie ul. Modrzewiowej w dzielnicy Trzebiesławice
 3. Interpelacja nr 2135 w sprawie barierek przy schodach w szkole Podstawowej nr 35
 4. Interpelacja nr 2136 w sprawie schodów przy Szkole Podstawowej nr 35 w Trzebiesławicach
 5. Interpelacja nr 2137 w sprawie schodów przy Szkole Podstawowej nr 35 od strony przedszkola

 1. Interpelacja nr 2179 w sprawie mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich
 2. Interpelacja nr 2291 w sprawie ubytków w jezdni przy ul. Gruszewskiego i Ujejskiej
 3. Interpelacja nr 2292 w sprawie osób niepełnosprawnych
 4. Interpelacja nr 2293 w sprawie doprecyzowania odpowiedzi na interpelacje (DK1)
 5. Interpelacja nr 2294 w sprawie lampy doświetlającej przejście dla pieszych przy DK1

 1. Interpelacja nr 2295 w sprawie dzielnicy Trzebiesławice
 2. Interpelacja nr 2348 w sprawie ul. Zachodniej w dzielnicy Trzebiesławice
 3. Interpelacja nr 2349 w sprawie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Ujejscu
 4. Interpelacja nr 2385 w sprawie stanu nawierzchni drogi przy ul. Zwycięstwa i Ujejskiej, Konstytucji
 5. Interpelacja nr 2504 w sprawie uszkodzonej barierki na skrzyżowaniu ul. Ujejskiej i Broniewskiego

 1. Interpelacja nr 2505 w sprawie tablic ogłoszeń
 2. Interpelacja nr 2562 w sprawie zawodów sportowych
 3. Interpelacja nr 2563 w sprawie iluminacji świetlnej
 4. Interpelacja nr 2564 w sprawie hydrantów na terenie Dąbrowy Górniczej
 5. Interpelacja nr 2565 w sprawie koszenia terenu parkowego przy remizie OSP Ujejsce

 1. Interpelacja nr 2566 w sprawie dzielnicy Bugaj
 2. Interpelacja nr 2587 w sprawie akcji „Poznaj swojego dzielnicowego”
 3. Interpelacja nr 2603 w sprawie ławki w parku przy OSP w Ujejscu
 4. Interpelacja nr 2604 w sprawie gazonów z kwiatami w parku przy OSP w Ujejscu
 5. Interpelacja nr 2617 w sprawie prenumeraty dla Kół Gospodyń

 1. Interpelacja nr 2656 w sprawie badań dotyczących hałasu w gminie Dąbrowa Górnicza
 2. Interpelacja nr 2657 w sprawie MOPT
 3. Interpelacja nr 2658 w sprawie remizy OSP Ujejsce
 4. Interpelacja nr 2750 w sprawie dachu w remizie OSP Ujejsce
 5. Interpelacja nr 2751 w sprawie placu zabaw przy remizie OSP Ujejsc
 6. Interpelacja nr 2752 w sprawie ul. Gruszeckiego

 1. Interpelacja nr 2753 w sprawie słupów energetycznych przy remizie OSP Ujejsce
 2. Interpelacja nr 2754 w sprawie progu zwalniającego w dzielnicy Ujejsce
 3. Interpelacja nr 2783 w sprawie bariery energochłonnej przy ul. Broniewskiego
 4. Interpelacja nr 2784 w sprawie zwiększenia etatów w Wydziale Komunikacji
 5. Interpelacja nr 2883 w sprawie ul.Pobocznej w dzielnicy Łęka