Interpelacja nr 601 w sprawie instruktora gry na instrumentach w świetlicy środowiskowej w Ujejscu