Interpelacja nr 598 w sprawie montażu dodatkowych punktów świetlnych ul. Broniewskiego