Interpelacja nr 439 w sprawie znaku informacyjnego