Interpelacja nr 437 w sprawie rowu melioracyjnego ul. Ujejska