Interpelacja nr 370 w sprawie tablicy informacyjnej w Trzebiesławicach