Interpelacja nr 323 w sprawie łączenia klas w SP nr 35 w Trzebiesławicach