Interpelacja nr 319 w sprawie pozyskania środków unijnych na poprawę infrastruktury drogowej w gminie