Interpelacja nr 257 w sprawie progu zwalniającego ul. Ujejska