Interpelacja nr 256 w sprawie budowy chodników ul. Ujejska