Interpelacja nr 254 w sprawie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż DK1