Interpelacja nr 218 w sprawie ul. 40-lecia w dzielnicy Ujejsce