Interpelacja nr 28 w sprawie umieszczenia tabliczki z nazwą ulicy oraz numerami posesji w dzielnicy Ujejsce