Interpelacja nr 987 w sprawie rowów melioracyjnych ul. Ujejska i Kryniczna