Interpelacja nr 978 w sprawie planu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w DG