Interpelacja nr 977 w sprawie zatrudnienia i płac w ZCO Szpitala Specjalistycznego w DG