Interpelacja nr 972 w sprawie posesji ul. Ujejska 127