Interpelacja nr 841 w sprawie chodnika ul. Broniewskiego