Interpelacja nr 811 w sprawie budynku przy ul. Łącznej