Interpelacja nr 719 w sprawie zanieczyszczenia rtęcią ul. Dymniki