Interpelacja nr 718 w sprawie niedrożnych rowów ul. Kryniczna