Interpelacja nr 662 w sprawie uszkodzonego chodnika ul. Ujejska