Interpelacja nr 660 w sprawie wykazu przedsięwzięć