Interpelacja nr 658 w sprawie wiaduktu w dzielnicy Ujejsce