Interpelacja nr 622 w sprawie lustra w dzielnicy Ujejsce