Interpelacja nr 2784 w sprawie zwiększenia etatów w Wydziale Komunikacji