Interpelacja nr 2783 w sprawie bariery energochłonnej przy ul. Broniewskiego