Interpelacja nr 2617 w sprawie prenumeraty dla Kół Gospodyń