Interpelacja nr 2604 w sprawie gazonów z kwiatami w parku przy OSP w Ujejscu