Interpelacja nr 2603 w sprawie ławki w parku przy OSP w Ujejscu