Interpelacja nr 2564 w sprawie hydrantów na terenie Dąbrowy Górniczej