Interpelacja nr 2563 w sprawie iluminacji świetlnej