Interpelacja nr 2385 w sprawie stanu nawierzchni drogi przy ul. Zwycięstwa i Ujejskiej, Konstytucji