Interpelacja nr 2349 w sprawie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Ujejscu