Interpelacja nr 2293 w sprawie doprecyzowania odpowiedzi na interpelacje (DK1)