Interpelacja nr 2292 w sprawie osób niepełnosprawnych