Interpelacja nr 2179 w sprawie mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich