Interpelacja nr 2133 w sprawie ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 35 w Trzebiesławicach