Interpelacja nr 2102 w sprawie odpowiedzi z GDDKiA dot. ronda