Interpelacja nr 2095 w sprawie ul. Karsowskiej oraz Złotej