Interpelacja nr 2070 w sprawie chodnika przy ul. Ujejskiej