Interpelacja nr 2067 w sprawie drzewa przy ul. Kwiatowej w dzielnicy Ujejsce