Interpelacja nr 2064 w sprawie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Ujejscu