Interpelacja nr 2004 w sprawie utrzymania zieleni w dzielnicy Ujejsce i toalet przenośnych