Interpelacja nr 1823 w sprawie planów przebudowy DK1 przez GDDKiA